Day: November 30, 2019

เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ทางเลือกของคนที่ต้องการพัฒนาตนเองเรียนออนไลน์ทางเลือกของคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ชีวิตคือการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด นับเป็นว่าคำกล่าวที่ถูกต้องเสมอ เพราะโลกทุกวันนี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากเราหยุดที่จะเรียนรู้เราก็จะกลายเป็นคนตกยุคไปในทันที เนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีความสำคัญในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีบางอย่างได้เกิดขึ้นไม่นานนี้ ทำให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานมีน้อยมาก ซึ่งช่องทางการเรียนรู้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรั้วโรงเรียนหรือมหาลัยเท่านั้น เพราะในยุคแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ ได้มีรูปแบบการเรียนที่เปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าง การเรียนออนไลน์             การทำงานหากต้องการประสบความสำเร็จแล้ว ผู้ที่ทำงานจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาตนเองมีอยู่หลายช่องทาง เช่น การเรียน การเข้าอบรม เป็นต้น ซึ่งการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเรียนตามสถานที่จริงอีกต่อไปแล้ว เพราะการเรียนไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เนื่องจากได้มีการเรียนรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียน นั่นคือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ทำการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเรียนออนไลน์จะมีการเชื่อมต่อผู้สอนและผู้เรียนที่อยู่กันคนละที่ให้สามารถทำการสื่อสารกันได้ผ่านระบบสัญญาอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนผ่านออนไลน์มีผู้เข้ามาทำการสอนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากต้องการพัฒนาตนเองแล้ว การเรียนผ่านออนไลน์จึงนับว่าเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสในยุคนี้ เพราะการเรียนผ่านออนไลน์มีทั้งแบบที่เสียเงินและแบบที่ให้เรียนฟรี ซึ่งเลือกเรียนเพื่อพัฒนาตนเองนั้น