Day: December 14, 2019

การเรียนออนไลน์

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ข้อดีของการเรียนออนไลน์

ปัจจุบันนี้การเดินทางไปเรียนนับว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมาก โดยเฉพาะกับพนักงานที่ต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำ การหาความรู้เพิ่มเติมหากจะต้องเดินทางไปเรียนย่อมสร้างความลำบากไม่น้อย ทั้งต้องเสียเวลาในการทำงานหากเนื้อกาวิชาที่ต้องการเรียนมีการเปิดสอนในเฉพาะช่วงเวลาทำการปกติเท่านั้น จนบางครั้งสร้างความท้อแท้ไม่อยากเรียนในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งข้อดีของการเรียนออนไลน์คือ 1.เรียนที่ไหนก็ได้             การเรียนออนไลน์ผู้เรียนอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ เพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถทำการเรียนผ่านมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงไม่ได้จำอยู่ที่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การเรียนออนไลน์นับว่าเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนตามช่วงเวลาสะดวก จึงมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านที่ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นได้ตลอด 2.เรียนได้ทุกเวลา             การเรียนออนไลน์มีการเรียนการสอนอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่เป็นวิดีโอที่มีการบันทึกการสอนกับแบบที่ทำการสอนสดผ่านระบบต่าง เช่น facebook youtube เป็นต้น ซึ่งการสอนสดจะมีการบันทึกข้อมูลการสอนให้ให้ผู้ชมสามารถเข้ามารับชมในภายหลังได้เช่นเดียวกับการบันทึกวิดีโอการสอน ทำให้การเรียนผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ในทุกช่วงเวลา