Tag: การเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์

สิ่งที่ต้องมีหากต้องการได้ความรู้จากการเรียนออนไลน์

ปัจจุบันนี้การเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่ได้รับการตอบรับจากคนในสังคมไทยเป็นจำนวนมาก ดูได้จากจำนวนคอร์สที่เปิดสอนออนไลน์ที่มีเปิดอยู่อย่างนับไม่ถ้วน แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปเรียนออนไลน์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความรู้อะไรเลย ทว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวที่ที่ประสบความสำเร็จโดยอาศัยความรู้จากการเรียนออนไลน์ แล้วอะไรเป็นคนทั้งสองกลุ่มนี้มีต่างกันในการเข้าเรียนออนไลน์ สิ่งที่ทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์ คือ

1.ความรับผิดชอบ

            การเรียนออนไลน์ไม่มีการบังคับว่าผู้เรียนจะต้องเข้ามาเรียนหรือไม่ เพราะการเรียนนี้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่เวลาส่วนมากของวันจะหมดไปกับการทำงาน จึงไม่สะดวกที่จะเข้าไปเรียนตามชั้นเรียนที่สอนในวิชาที่ต้องการเรียน ดังนั้นผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจากการเรียนออนไลน์จะต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้องเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ทำการเรียนทั้งหมด

2.ทำแบบทดสอบ

            การเรียนผ่านระบบออนไลน์ถึงแม้จะไม่มีการประเมินผลเพื่อจัดทำเกรดในใบผลการเรียน แต่บางรายวิชาจะมีการทดสอบความรู้ของผู้ที่เข้ามาเรียนหรือมีการให้การบ้านสำหรับนำไปทำตามบทเรียนที่ได้สอนไป ถึงแม้ว่าผู้สอนจะไม่ได้บังคับว่าผู้เรียนจะต้องส่งการบ้านหรือแบบทดสอบทุกครั้งจึงจะสามารถเรียนต่อได้ แต่ผู้เข้าเรียนควรที่จะทำการบ้านหรือแบบทดสอบที่ผู้สอนต้องการให้ทำ เพื่อเป็นการทดสอบตัวเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ทำการเรียนอยู่ครบถ้วนหรือไม่ เพราะการปฏิบัติจริงจะทำให้ผู้เรียนพบปัญหาจริง ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ทำการสอนสอบถามผู้สอนเพื่อหาคำตอบหรือแนวทางแก้ไข เพราะการเรียนออนไลน์แม้ผู้สอนจะไม่ได้พบหน้ากับผู้เรียน แต่ผู้สอนก็จะให้คำแนะนำและคำปรึกกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ดังนั้นหากสงสัยหรือติดขัดเรื่องใดในเนื้อหาที่เรียนผู้สอนย่อมยินดีที่จะให้คำตอบเพื่อความกระจ่างในการเรียนแน่นอน

            การเรียนออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้ ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ถ้ามีการสอนสดและผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวควรที่เข้าเรียนสดทุกครั้งา หากมีแบบทดสอบ การบ้านหรืองานที่ผู้สอนแนะนำให้ทำ เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาการเรียนเพิ่มมากขึ้น หากคุณมีทั้งสองอย่างที่กล่าวมาข้างต้น รับรองว่าการเรียนออนไลน์จะสร้างความรู้และเพิ่มพูนความสามารถให้กับตัวคุณเป็นอย่างมาก

การเรียนออนไลน์

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

ปัจจุบันนี้การเดินทางไปเรียนนับว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมาก โดยเฉพาะกับพนักงานที่ต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำ การหาความรู้เพิ่มเติมหากจะต้องเดินทางไปเรียนย่อมสร้างความลำบากไม่น้อย ทั้งต้องเสียเวลาในการทำงานหากเนื้อกาวิชาที่ต้องการเรียนมีการเปิดสอนในเฉพาะช่วงเวลาทำการปกติเท่านั้น จนบางครั้งสร้างความท้อแท้ไม่อยากเรียนในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งข้อดีของการเรียนออนไลน์คือ

1.เรียนที่ไหนก็ได้

            การเรียนออนไลน์ผู้เรียนอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ เพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถทำการเรียนผ่านมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงไม่ได้จำอยู่ที่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การเรียนออนไลน์นับว่าเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนตามช่วงเวลาสะดวก จึงมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านที่ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นได้ตลอด

2.เรียนได้ทุกเวลา

            การเรียนออนไลน์มีการเรียนการสอนอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่เป็นวิดีโอที่มีการบันทึกการสอนกับแบบที่ทำการสอนสดผ่านระบบต่าง เช่น facebook youtube เป็นต้น ซึ่งการสอนสดจะมีการบันทึกข้อมูลการสอนให้ให้ผู้ชมสามารถเข้ามารับชมในภายหลังได้เช่นเดียวกับการบันทึกวิดีโอการสอน ทำให้การเรียนผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ในทุกช่วงเวลา เพราะช่วงเวลาว่างของผู้เรียนแต่ละคนไม่ตรงกัน ดังนั้นการเรียนผ่านออนไลน์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เข้ามาหาความรู้เพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะสามารถรับฟังเนื้อหาย้อนหลังได้ หากไม่สามารถเข้ามาเรียนสดกับอาจารย์ผู้สอน

3.ทบทวนได้

            วิดีโอที่ทำการบันทึกไว้สำหรับการสอนนั้น ผู้เรียนสามารถเข้าไปรับชมเพื่อเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จึงสามารถทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือทบทวนความรู้ที่เรียนมาได้ ซึ่งการเข้าไปชมทุกครั้งเนื้อหาวิชาจะเหมือนเดิมตลอด ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในครั้งแรก ผู้เรียนสามารถเข้าไปฟังและดูการสอนที่บันทึกเพิ่มเติมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่เหมือนการเรียนในห้องเรียนที่เรียนครั้งเดียวจบ ไม่สามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้

            การเรียนผ่านระบบออนไลน์มีข้อดีอยู่ไม่น้อย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนกับผู้สอนจะมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยมาก ทำให้ความตั้งใจในการเรียนอาจจะน้อยลง และบางครั้งไม่มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นผู้เรียนจึงจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนถึงจะได้รับผลการการเรียนออนไลน์อย่างเต็มที่

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén