Tag: รองเท้าผ้าใบ

ผู้สูงอายุ

วิธีการเลือกรองเท้าให้ผู้หญิงสูอายุวิธีการเลือกรองเท้าให้ผู้หญิงสูอายุ

การเลือกหรือสรรหาสิ่งต่างให้กับผู้สูงอายุ จะต้องมีความตั้งใจและสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องคำนึงถึงความสบายและส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย อย่างเช่น การเลือกรองเท้าให้กับผู้สูงอายุนั้น ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ ควรจะต้องมีความเบา สบาย แต่กันลื่นได้เป็นอย่างดี แต่ในเมื่อวัยอื่นมีรองเท้าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย ใช่ว่ารองเท้าของผู้สูงอายุจะมีน้อยแบบเสมอไป ยังคงมีการออกแบบรองเท้าทั้งของผู้หญิงและผู้ชายออกมาอย่างสม่ำเสมอ  ไม่ว่าจะเป็น รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ รองเท้าส้นเตี้ย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกและสวมใส่อย่างหลากหลายโอกาส โดยการเลือกรองเท้าให้กับผู้สูงอายุ ควรเลือกรองเท้าที่ทีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับเท้า ความกว้างมีความพอดีกับเท้า ไม่บีบรัดจนเกินไป ไม่ควรเลือกรองเท้าที่หลวมมากจนเกินไป อาจะทำให้เกิดการสะดุดล้มขณะเดินได้ และก็ไม่ควรเลือกรองเท้าที่คับจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้รู้สึกปวดเท้าและกระดูกเท้าบิดงอผิดรูปไปจากเดิมได้ ควรเลือกรองเท้าหุ้มส้นมากกว่าแบบเปิด อย่างเช่น ร้องเท้าผ้าใบ